شرکت مهندسی پارس کنسولت

پروژه ها

شرکت مشاوره تخصصی خدمات مهندسی پارس به عنوان یک شرکت مشاوره ارائه دهنده خدمات مهندسی عمدتاً در زمینه سیستم های تامین و توزیع آب شهری تاسیس شد.زمینه های فعالیت پارس در به بخش های زیر تقسیم می شوند.

درباره ما

شرکت مهندسی پارس کنسولت به عنوان قدیمی‌ترین شرکت مهندسی آب در ایران در سال 1341 تاسیس گردیده و از آن تاریخ تا کنون بطور منظم و پیوسته در خدمت جامعه فنی کشور در جهت تحقق طرحهای عمرانی و آبادانی بوده است. پارس کنسولت بیش از 60 سال خدمتگزاری در زمینه های مختلف مهندسی را پشت سر گذاشته و در این دوره ها صدها طرح بزرگ و کوچک را مطالعه، طراحی و نظارت کرده و به بهره برداری رسانده است. دامنه فعالیت پارس کنسولت گستره ای به پهناوری ایران را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در بر می گیرد. مناطق خشک و گرم و کم باران کویری در جنوب شرق تا مناطق سرد و پربرف شمال غرب ایران با ویژگیهای متفاوت و مختلف سبب گردیده این شرکت در شرایط مختلف تجارب گرانبهائی کسب نماید. در این دوران شرکت مهندسی پارس کنسولت در شهرهای بزرگ و کوچک و آبادیها، آب گوارا و سالم برای همگان فراهم آورده و آلودگیهای زیست محیطی را با انجام طرحهای مختلف شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب زدوده و زمینه بازچرخانی آب از پساب تصفیه شده را فراهم آورده.. طرحهای سدسازی و اجرای آنها آبهای خروشان رودهای سیلابی را مهار نموده، به دشت ها آب رسانده، شبکه های آبیاری ایجاد نموده، زهاب اراضی را از مناطق کشاورزی خارج کرده و در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی نقش بسزائی داشته است.