سدها

سدها

سد سادشت در نزدیکی دزفول در استان خوزستان

سد هواسان به ارتفاع 130 متر در استان کرمانشاه

سد خاکی احمد بگلو به ارتفاع 70 متر در استان آذربایجان شرقی

سد بافت در استان کرمان

سد RCC قدرونی به ارتفاع 47 متر در استان کرمان

سد خاکی اهل ایمان به ارتفاع 80 متر در استان آذربایجان شرقی

سد سنگی بتنی سونگون به ارتفاع 69 متر در استان آذربایجان شرقی

سد باطله آیت کندی به ارتفاع 160 متر در استان آذربایجان شرقی

سد خاکی Paalam N.W. اندیمشک به ارتفاع 130 متر با 430 مگاوات مولد برق آبی در استان خوزستان

سد زیردان به ارتفاع 42 متر در استان سیستان بلوچستان

سد کهیر به ارتفاع 25 متر در استان سیستان بلوچستان

سدهای تغذیه مصنوعی عمان

 

پروژه ها

 
سد پیشین

پیشین در جنوب شرقی ایران یک سد سنگی به ارتفاع 63 متر با طول تاج 400 متر و ظرفیت ذخیره سازی 175 میلی متر مکعب است. از ویژگی های بارز این سد سازه بتنی سرریز آن است که برای دبی 11300 مترمکعب بر ثانیه طراحی شده است. در یک سیل بزرگ در ژانویه 2004 آزمایش شد، زمانی که آب به ارتفاع 3.2 متر برای مدت بیش از 31 ساعت سرریز شد.


سد گلک


سد گلک در غرب زاهدان واقع شده است. این یک سد خاکی به ارتفاع 26 متر از بستر رودخانه و طول تاج آن 155.5 متر است. این سد برای تغذیه مصنوعی آبخوان احداث شده است.


سد ماشکید


ماشکید یک سد خاکی به ارتفاع 23.5 متر با طول تاج 1720 متر و ظرفیت ذخیره سازی 70 میلی متر مکعب است که در بلوچستان واقع شده است. تمام مطالعات اولیه و دقیق انجام شده و سد در حال ساخت است.


سد چم آسمان


این سد انحرافی بتنی و یکی از سازه‌های تشکیل‌دهنده سیستم آبرسانی منطقه گیتر اصفهان است. بر روی رودخانه زاینده رود با ارتفاع 4.5 متر و طول 63 متر واقع شده است.


سیستان دایک


دایک سیستان به منظور تصاحب و جداسازی منطقه ای در دریاچه برای ذخیره آبهای زهکشی بسیار شور و قلیایی دشت سیستان و جلوگیری از ورود آنها به دریاچه آب شیرین ساخته شده است. طول کل این دایک ها 14070 متر با ارتفاع متوسط ​​4.5 متر بود.


برق آبی ارس

یک مطالعه طرح جامع در حوزه آبخیز اراس در شمال شرق ایران انجام شد و چندین سایت برای ساخت سدهایی به ارتفاع 10 متر برای تولید انرژی سالانه حدود 35 گیگاوات ساعت انتخاب شدند.


افزایش ارتفاع سد پیشین


در طرح اولیه پیش بینی شده بود که ارتفاع سرریز سرریز در آینده افزایش یابد تا ظرفیت ذخیره سازی بیشتری برای سد فراهم شود. این مطالعه در نتیجه پیشنهاد نصب 17 دروازه با افزودن 5 متر به ارتفاع سرریز و افزایش حجم ذخیره سازی به 250 میلی متر مکعب انجام شد.


سد انحرافی شیر گواز


این سد انحرافی دروازه‌ای با سازه آبگیر در استان سیستان بلوچستان در پایین دست سد پیشین قرار دارد که آب را از طریق کانال بتنی 7 کیلومتری به دشت باهو کلات هدایت می‌کند.