جدول پروژه ها

نام طرح نوع کار تاریخ شروع تاریخ خاتمه
خرید خدمات مشاور برای طراحی تفضیلی تصفیه خانه جنوب غرب شهر تهران تصفیه خانه فاضلاب 1402 ادامه دارد
خدمات مهندسی مطالعات شناسایی پتانسیل یابی و تامین آب در محدوده شرق مکران سدسازی 1401/09/21 ادامه دارد
خدمات مهندسی مطالعات شناسایی پتانسیل یابی و تامین آب در محدوده غرب مکران سدسازی 1401/09/21 ادامه دارد
خدمات مهندسی تصفیه خانه فاضلاب طبرسی مشهد به روش بیع متقابل (BOT) مشارکت: فراسان-فرابرد-پارس کنسولت آب و فاضلاب 1400 ادامه دارد
خدمات مهندسی مطالعه و مشاوره اصلاح و بهبود عملکرد تصفیه خانه فاضلاب SBR شهر یزد تصفیه خانه فاضلاب 1400 ادامه دارد
اجرای عملیات طراحی، تایید مدارک، احداث تامین تجهیزات، نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی آزمایشی ماژول 1، واحد تصفیه پساب یوتیلیتی متمرکز شرکت آب نیروی مکران/منطقه آزاد چابهار تصفیه خانه فاضلاب 1400 اتمام قرارداد
انجام خدمات مطالعات شبکه آب و فاضلاب فرودگاه آبادان آب و فاضلاب 1397/8/14 1400
انجام خدمات نظارت بر اجرای باقیمانده خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه D واقع در مناطق 4، 8، 13، 14، 15، 16 و 20 شهر تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1399 ادامه دارد
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه براجرای شبکه فاضلاب مناطق 20،16،15،14،13،8،7،4 به طول 47 کیلومتر نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1397 1400
مراحل شناخت و اول مطالعات مقاوم‌سازي سامانه‌هاي آبي شهر مشهد در مقابل زلزله سازه 1382 1385
مراحل شناخت و اول مطالعات مقاوم‌سازي سامانه‌هاي آبي شهر تهران در مقابل زلزله سازه 1382 1383
کنترل ایمنی و پایداری نیاز سنجی و بروز رسانی تاسیسات سد پیشین سازه 1391 1391
مطالعات طراحی سازه های مقسم آب و کنترلی کانالهای میانکنگی سازه 1391 1391
مطالعات مرحله دوم طرح ساختمانهای اداری، بهره برداری و اتفاقات آب و فاضلاب شهر درود سازه 1391 1391
خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه های تهیه، ساخت و نصب دریچه ها و سیستم آب بر بر روی کانالهای میانکنگی سازه 1392 1392
طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي شيب آب و پشت آب پائين در سيستان (مراحل اول، دوم و سوم) شبکه های آبیاری و زهکشی 1362 1383
زهکشهای روباز درجه 2 زهاب بر قطعه اول و آماده‌سازی گودال تبخیر بلوکهای4و5 شیب‌آب پایین (پیمان شماره1) شبکه های آبیاری و زهکشی 1369 1372
شبکه ‌های فرعی آبیاری و زهکشی روباز بلوک 5 شیب‌آب پایین (پیمان شماره 2) شبکه های آبیاری و زهکشی 1369 1372
شبکه‌‌های فرعی آبیاری و زهکشی روباز بلوک 4 شیب‌آب پایین (پیمان شماره 3) شبکه های آبیاری و زهکشی 1369 1372
کارخانه تولید نیم‌لوله و متعلقات بلوکهای 4و5 شیب‌آب پایین (پیمان شماره 4) شبکه های آبیاری و زهکشی 1371 1377
شبكه هاي زهكشي زيرزميني در بلوك 5 شيب آب پايين(پيمان شماره 5) مرحله سوم شبکه های آبیاری و زهکشی 1374 1378
شبكه‌هاي زهكشي روباز بلوكهاي 3 و 4 پشت‌آب پايين و گودال تبخير(پيمان شماره6) مرحله سوم(3294 هكتار) شبکه های آبیاری و زهکشی 1376 1380
شبكه هاي زهكشي زيرزميني بلوك 4 شيب آب پايين(پيمان شماره 7) مرحله سوم (2646 هكتار) شبکه های آبیاری و زهکشی 1377 1379
شبكه هاي زهكشي روباز بلوكهاي 1 و 2 پشت آب پايين (پيمان شماره 8) مرحله سوم (3100 هكتار) شبکه های آبیاری و زهکشی 1377 1380
اجراي كانال زهكش اصلي ميل مغان شبکه های آبیاری و زهکشی 1377 1379
قطعه دوم زهاب براصلي (14500 متر) و دايك حفاظتي (7029 متر) (پيمان شماره 9) مرحله سوم شبکه های آبیاری و زهکشی 1378 1381
شبكه هاي زهكشي روباز بلوك5 پشت آب پايين (پيمان شماره 10) مرحله سوم (3760 هكتار) شبکه های آبیاری و زهکشی 1379 1383
استفاده مطلوب و بهينه از حجم آب مرده چاه نيمه ها و اجراي طرح ايستگاه پمپاژ در سيستان شبکه های آبیاری و زهکشی 1378 1379
اجراي كانال آبرسان خانارك (1) شبکه های آبیاری و زهکشی 1379 1382
اجراي كانال آبرسان خانارك (2) شبکه های آبیاری و زهکشی 1382 1385
زهكش روباز بلوك 3 شيب آب پايين (پيمان شماره 11) مرحله سوم (4577 هكتار) شبکه های آبیاری و زهکشی 1382 1388
عمليات اجرايي طرح زهاب بر اصلي شيب آب پايين (قطعه سوم-13500 متر)(پيمان شماره 12) مرحله سوم شبکه های آبیاری و زهکشی 1382 1386
عمليات اجرايي ايستگاه پمپاژ شماره 2 شيب آب پايين (پيمان شماره 13) مرحله سوم شبکه های آبیاری و زهکشی 1382 1390
بازنگری مطالعات شبکه‌های آبیاری و زهکشی شیب‌آب و پشت‌آب پایین‌در سیستان شبکه های آبیاری و زهکشی 1383 1386
مرحله دوم كانال‌هاي نيم‌لوله بلوك‌هاي 1 تا 6 پشت‌آب سيستان شبکه های آبیاری و زهکشی 1384 1386
عملیات اجرائی تهیه ساخت و نصب کانالهای بتنی پیش‌ساخته و متعلقات آن به طول 55 کیلومتر به روش ویبره در بلوکهای 1 لغایت 4 پشت‌آب پایین (پیمان 14) شبکه های آبیاری و زهکشی 1385/3/7 1393
مرحله سوم کانالهای زهکشی در بلوکهای 5و6 پشت‌آب در سیستان (پیمان 15) شبکه های آبیاری و زهکشی 1386/3/1 1395
نظارت بر اجرای کامل کانالتهاب درجه 3 پیش ساخته بتنی به روش ویبره در شبكه آبياري بلوك 2 شيب آب (پيمان 16) شبکه های آبیاری و زهکشی 90/12/20 1395
طرح انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان به صورت EPC - واحد هیرمند 2 - مشارکت با جهاد نصر کرمانشاه شامل خط انتقال اصلی، شبکه آبرسانی فرعی، ایستگاه پمپاژ و مخزن ذخیره شبکه های آبیاری و زهکشی 1394/8/23 ادامه دارد
طرح مطالعات رودخانه ماشكيد عليا و سرشاخه هاي آن سد سازی 1379 1384
مطالعات مرحله دوم سد تغذيه اي گلك سد سازی 1380 1381
مطالعات پتانسيل هاي متوسط حوضه برقابي ارس سد سازی 1380 1389
مطالعات مرحله شناخت سد بالارود 2 در شمال دزفول سد سازی 1381 1381
مطالعات تكميلي مرحله اول و مرحله دوم سد مخزني و نيروگاه پاعلم- مشارکت با مهندسین مشاور سکو و اشتوکی سد سازی 1381 1388
عملیات اجرایی سد تغذیه ای گلک سد سازی 1382 1384
مطالعات حوضه آبريز رودخانه شورانديكا منتهي به درياچه مسجد سليمان سد سازی 1382 1385
مطالعات مرحله اول سد هواسان سد سازی 1382 1384
مطالعات مرحله دوم سد ماشكيد سد سازی 1383 1385
مطالعات مرحله اول و دوم افزايش گنجايش مخزن سد پيشين سد سازی 1383 1388
مطالعات مرحله دوم حفاظت شهر پیشین در برابر سیلاب های ورودی به مخزن سد پیشین ناشی از افزايش گنجايش مخزن سد پيشين سد سازی 1388 1389
مطالعات توجيه فني‌، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي طرح فاضلاب شهر های جوانرود، سنقر، صحنه و هرسین زیست محیطی 1380 1380
مطالعات توجيه فني‌، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي طرح فاضلاب شهر تربت‌جام زیست محیطی 1382 1383
مطالعات توجيه فني‌، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي طرحهاي فاضلاب شهرهاي قدس- ملارد و شهريار زیست محیطی 1382 1382
مطالعات ارزیابی زیست محیطی سد در مخزنی سرباز زیست محیطی 1391 1391
نظارت بر اجرای طرح جمع آوري، تصفيه و دفع فاضلاب دورود(مرحله سوم ) نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1379 1384
نظارت بر اجرای طرح جمع آوري، تصفيه و دفع فاضلاب الیگودرز نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1380 1382
نظارت عالی بر اجرای تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1380 1380
نظارت بر اجراي شبكه فاضلاب تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1380 1385
طرح فاضلاب كرمانشاه (مرحله سوم) نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1380 1381
طرح فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه (مرحله سوم) نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1381 1383
نظارت بر اجرای تلمبه خانه های فاضلاب شهر اسلام آباد غرب نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1382 1383
طرح فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه (مرحله سوم) نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1383/6/3 ادامه دارد
خدمات مهندسی مرحله سوم بر اجرای طرح جمع آوری، تلمبه خانه و تصفيه‌خانه (فاضلاب و لجن) كرمانشاه نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1383/6/3 ادامه دارد
مرحله سوم جداسازي فاضلاب و ساماندهي آبشوران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1383 1390
خدمات مشاوره کارفرما و نظارت بر ساخت و بهره برداری طرح تصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران مدول های (1،2،3،4) به صورت مشارکت با ILF از اتریش و KEO کویت نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1384 1387
مهندسی ونظارت عالیه وکارگاهی عملیات اجرایی خط انتقال اضطراری فاضلاب محدوده مرکزی تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1392/2/23 1393
مهندسی ونظارت عالیه وکارگاهی عملیات اجرایی بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر تهران (ادامه طرح خط انتقال اضطراری فاضلاب محدوده مرکزی تهران) نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1393/3/28 1394
خدمات مهندسی، نظارت بر انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار برای مدول 1 الی 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1393/7/16 1395
خدمات مشاور کارفرما بر اجرای تصفیه خانه جنوب تهران – مدول 7 و 8 به روش DBF و 330 کیلومتر خط انتقال شبکه فاضلاب.ظرفیت 225000مترمکعب در شبانه روز نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1393 1396
مهندسی ونظارت عالیه وکارگاهی عملیات اجرایی بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر تهران (ادامه طرح خط انتقال اضطراری فاضلاب محدوده مرکزی تهران) نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1394/4/20 1395/11/30
خدمات مهندسی تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جهت خرید، حمل و تحویل قطعات یدکی الکترومکانیکال برق، کنترل و ابزار دقیق واحد های 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1394 1394
خدمات مهندسی تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جهت خرید، حمل و تحویل پلی الکترولیت مصرفی و کابل واحد های 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1394 1394
ادامه نظارت بر انجام خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری مدول 1 الی 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1395 1395
نظارت عالیه وکارگاهی عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر تهران در مناطق مختلف شهرداری به طول 73 کیلومتر و خطوط انتقال نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1395/12/16 1397
تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار بهره برداری، تعمیر و نگهداری واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران و تصفیه خانه فاضلاب اکباتان و شهرک غرب نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1396 1398
تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار بهره برداری، تعمیر و نگهداری واحد های 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب 1396 ادامه دارد
نظارت بر تحویل و انتقال بهره بردار مدول 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران نظارت بر اجرا- طرح های فاضلاب در حال عقد قرارداد __
طرح تصفيه‌خانه فاضلاب شهركرد تصفیه خانه فاضلاب 1372 1379
مطالعات مرحله دوم تصفيه‌خانه فاضلاب كرمانشاه و طراحی سیستم PLC تصفیه خانه فاضلاب 1380 1384
طراحی تصفيه‌خانه لجن كرمانشاه ( در قالب قرارداد مرحله طرح فاضلاب کرمانشاه) تصفیه خانه فاضلاب 1381 1382
خدمات مهندسي مراحل اول ، دوم ، سوم و چهارم دو مدول تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب تهران - به ظرفیت 1.050.000 نفر تصفیه خانه فاضلاب 1381 1383
خدمات مشاوره کارفرما و طراحی تصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران مدول های (1،2،3،4) به صورت مشارکت با ILF از اتریش و KEO کویت به صورت DBF (برای جمعیت 2 میلیون نفر) تصفیه خانه فاضلاب 1381 1387
مرحله دوم طرح تكميلي (مجموعه دوم) تصفيه خانه فاضلاب شهر مشهد (اولنگ) تصفیه خانه فاضلاب 1384 1385
خدمات مهندسی تصفیه‌خانه فاضلاب شرق انزلی- مشارکت با کیسون و MUSHRIF از کویت- به صورت EPC تصفیه خانه فاضلاب 1388/10/1 1393
خدمات مهندسی تصفیه‌خانه فاضلاب التیمور مشهد - مشارکت با کیسون و MUSHRIF از کویت- به صورتEPC تصفیه خانه فاضلاب 1389 1395
خدمات مشاوره، بازنگری، کنترل و نظارت بر اجرای فاز 1 طرح تصفیه خانه های 3 گانه فاضلاب تاشکند کشور ازبکستان- مشارکت با شرکت Pan Arab (PACE) از کویت (مجموع 3 تصفیه خانه برای 2 میلیون نفر ) تصفیه خانه فاضلاب 1390 1392
مدیریت لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران تصفیه خانه فاضلاب 1395 ادامه دارد
طرح و اجرای تصفیه خانه شرق تهران (سرخه حصار ) به صورت BOT - مشارکت با فراسان ، فرابرد و سازه های آبی تصفیه خانه فاضلاب در حال عقد قرارداد ادامه دارد
طرح فاضلاب انزلي - شبكه و تلمبه‌خانه‌ها و تصفيه خانه ايلياران(مراحل اول و دوم و سوم) طرح های فاضلاب 1373 1380
طرح فاضلاب اليگودرز(مراحل اول و دوم و سوم) طرح های فاضلاب 1375 1380
طرح جمع آوري، تصفيه و دفع فاضلاب دورود(مراحل اول و دوم ) طرح های فاضلاب 1375 1384
تهيه اسناد مناقصه ميكروتونلينگ پروژه فاضلاب شهر انزلي طرح های فاضلاب 1380 1381
طرحهاي شبكه توزيع آب و جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب شهر جديد صدرا طرح های فاضلاب 1380 1384
مطالعات توجیهی طرح فاضلاب کرمانشاه- جهت اخذ وام از بانک توسعه اسلامی طرح های فاضلاب 1381 1381
مطالعات تكميلي مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري، تصفيه و دفع فاضلاب نيشابور طرح های فاضلاب 1382 1384
شبكه جمع‌آوري، تصفيه و دفع فاضلاب نيشابور طرح های فاضلاب 1382 1384
مرحله دوم جداسازي فاضلاب و ساماندهي آبشوران طرح های فاضلاب 1382 1390
مطالعات طرحهاي شبكه جمع ‌وري و تصفيه فاضلابهاي صنعتي و بهداشتي موسسه واكسن و سرم‌سازي رازي طرح های فاضلاب 1383 1385
بازنگری طرح جامع فاضلاب تهران- مشارکت با ILF اتریش طرح های فاضلاب 1384 1388
طرح فاضلاب اماكن و تاسيسات شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي در جزيره خارك طرح های فاضلاب 1384 1387
مطالعات مرحله دوم طرح جداسازي فاضلاب و ساماندهي رودخانه آبشوران از تقاطع خط I تا قره‌سو طرح های فاضلاب 1386 1388
بازنگری طرح فاضلاب ناحیه مرکزی تهران (CN)- به همراه مطالعات تصفیه خانه جنوب غربی تهران - همراه با تهیه اسناد مناقصه با توجه به الگوهای بانک توسعه اسلامی شبکه توزیع آب 1389/10/11 1395
مطالعه و طراحی شبکه فاضلاب برای شهر ها و نواحی محدوده آبفای منطقه 6 شهر تهران به همراه مطالعات مدول دوم تصفیه خانه کهریزک طرح های فاضلاب 1394/7/27 1398
خدمات مشاور کارفرما در طرح بزرگ فاضلاب کرمان به صورت BOT (شبکه جمع آوری ، خط انتقال، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب) طرح های فاضلاب 1396 ادامه دارد
مطالعات مرحله اول طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي جنوب قره‌سو و جداسازي فاضلاب آبشوران آبهای سطحی و مهندسی رودخانه 1380 1382
طرح جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي اماكن و تاسيسات شركت پايانه‌هاي صادرات مواد نفتي در جزيره خارك آبهای سطحی و مهندسی رودخانه 1384 1387
مطالعات مرحله دوم طرح جداسازي فاضلاب و ساماندهي رودخانه آبشوران از تقاطع خط I تا قره‌سو آبهای سطحی و مهندسی رودخانه 1386 1388
بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم طرح ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران آبهای سطحی و مهندسی رودخانه 1389/10/27 1393
انجام خدمات مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی روانابها و کانالهای سطح منطقه 2 شهرداری تهران آبهای سطحی و مهندسی رودخانه 1391 1392
مطالعات مرحله اول تصفیه خانه های روانابهای آلوده و خدمات نظارت بر عملیات ژئوتکنیک طرح ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران آبهای سطحی و مهندسی رودخانه 1391 1393
مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه آب خرم آباد تصفیه خانه آب 1376 1377
مطالعات مرحله دوم تجدید طراحی قطعه 2 تصفیه خانه آب خرم آباد تصفیه خانه آب 1381 1382
خدمات طراحي، ساخت و بهره‌برداري، توسعه و بازسازي تصفيه‌خانه شماره 2 آب اهواز - مشارکت با ILF اتریش- بصورت DBO - تحت نظر بانک توسعه اسلامی تصفیه خانه آب 1386 1390
مطالعات جامع ارزیابی سیستم‌های نمک‌زدایی آز آبهای شور و لب‌شور نواحی ساحلی جنوب کشور (خلیج‌فارس و دریای عمان) تصفیه خانه آب 1389 1394
خدمات مهندسی طرح تصفیه خانه شهر ناصریه کشور عراق به صورت EPC - مشارکت با کیسون تصفیه خانه آب 1391 1391
خدمات مهندسی طرح تصفیه خانه الکفل کشور عراق به صورت EPC - مشارکت با کیسون تصفیه خانه آب 1391 1391
اجرای تصفیه خانه آب شیراز به صورت BOT - گروه مشارکت : شرکت فراسان- فرابرد- سازه های آبی و پارس کنسولت تصفیه خانه آب 1395 1400
خدمات نظارت آبرساني اليگودرز نظارت بر اجرا- طرح های آب 1378 1383
نظارت بر اجرای طرح آبرسانی به شهر خاش نظارت بر اجرا- طرح های آب 1380 1382
نظارت بر اجرای طرح آبرسانی به نیکشهر نظارت بر اجرا- طرح های آب 1381 1382
خدمات نظارت آبرساني اليگودرز نظارت بر اجرا- طرح های آب 1382 1384
خدمات نظارت اصلاح شبكه توزيع آب درود نظارت بر اجرا- طرح های آب 1382 1383
خدمات نظارت بر اجرای قطعه دوم تصفیه خانه آب خرم‌آباد نظارت بر اجرا- طرح های آب 1382 1384
نظارت بر اجرای طرح شبکه توزیع آب شهر گرگان و مخازن بتنی آب نظارت بر اجرا- طرح های آب 1385 1387
خدمات نظارت آبرساني دورود نظارت بر اجرا- طرح های آب 1386 1388
خدمات نظارت شبكه توزيع آب خرم‌آباد نظارت بر اجرا- طرح های آب 1386 1388
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های آبرسانی و ابنیه جنبی شهرهای شهرستان ارومیه نظارت بر اجرا- طرح های آب 1387/9/17 1395
بازنگری مطالعات مرحله دوم و انجام خدمات مهندسی مرحله سوم طرح ساماندهی و سرپوشیده کردن رودخانه آبشوران نظارت بر اجرا- طرح های آب 1391 ادامه دارد
مطالعات آبرساني و توزيع و تصفيه خانه آب شهر خرم‌آباد تامین و انتقال و تصفیه خانه آب 1373 1381
طرح تامين آب از سد ارداك براي شهر مشهد(شامل تصفيه‌خانه آب بروش پولساتور نيزميباشد)(مرحله دوم) تامین و انتقال و تصفیه خانه آب 1379 1384
طرح آبرساني و تصفيه‌خانه آب شهر خاش تامین و انتقال و تصفیه خانه آب 1380 1384
طرح آبرساني و تصفيه‌خانه آب اليگودرز مراحل اول و دوم و سوم) طرح های آب و آبرسانی 1374 1382
مطالعات مرحله اول سيستم انتقال آب به مناطق گرمسيري غرب كشور از انتهاي تونل نوسود تا سومار طرح های آب و آبرسانی 1379 1384
نيكشهر طرح های آب و آبرسانی 1382 1383
مرحله اول آب به حساب نيامده براي منطقه نمونه خرم‌آباد منابع آب 1378 1381
مطالعات طرح مقدماتي و مرحل اول توسعه منابع آب حوزه هاي شمالي دشت فزوين منابع آب 1381 1383
مطالعات آب بحساب نيامده شهر خرم‌آباد منابع آب 1380 1382
مطالعات مرحله اول كاهش آب بحساب نيامده منطقه پايلوت غربی نيشابور منابع آب 1382 1383
مطالعات آب بحساب نيامده شهر نيشابور (پایلوت شرقی) منابع آب 1382 1383
مدیریت مصرف آب شهر ساری منابع آب 1388/4/11 1394
طرح مطالعات شناسايي منابع آب و برنامه‌ريزي استفاده بهينه از منابع آب خراسان جنوبي(طرح جامع آب) منابع آب 1390 1391
طرحهاي شبكه توزيع آب و جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب شهر جديد صدرا شبکه توزیع آب 1380 -
مطالعات مرحله دوم شبكه توزيع آب شهر گرگان شبکه توزیع آب 1380 1383
بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم شبكه توزيع آب شهر گنبد شبکه توزیع آب 1384 1388
انجام خدمات مطالعات بازنگري تأمين و توزيع شبكه آب ايرانشهر شبکه توزیع آب 1389/9/15 1392
انجام مطالعات مرحله دوم طرح شبكه توزيع آب مسكن مهر گرگان شبکه توزیع آب 1390 1390
انجام مطالعات بازنگري مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب شهر آمل شبکه توزیع آب 1390/1/28 1393
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با کلیک روی دکمه زیر با ما در ارتباط باشید